Download Driver

Đăng ngày: 22-11-2018
4166 lượt xem

Download File

Tiêu Đề Mô Tả

Version

File Size

 
Download File

Neutral OPOS driver

For 80mm printer

V3.2

4.37 MB

Download File

Neutral POS Linux Driver

For 58mm/76mm/80mm Printer

 

279 K

 
Download File

Xprinter POS Printer Driver

For 58mm/76mm/80mm Printer

V7.77

3.57 MB

 
Download File

Neutral Pos Printer Driver

For 58mm/76mm/80mm Printer

V7.17

2.6 MB

 
Download File

Xprinter label printer driver

For 2”&3” label printer(XP-350B/BM,XP-370B/BM,XP-235B/XP-233B,)

7.4M

14.3 MB

 
Download File

Xprinter Label printer driver

For 4 inch label printers

7.4.3 M-0

13.33 MB

 
Download File

Xprinter Label Edit Software

Bartender

 

183 MB

CÁC THÔNG TIN KHÁC
Đăng ngày: 22-11-2018
3662 lượt xem
Chúng tôi chỉ chấp nhận những đơn đặt hàng khi cung cấp đủ thông tin chính xác về địa chỉ, số điện thoại. Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc lại để kiểm tra thông tin và thỏa thuận thêm những điều có liên quan.
Đăng ngày: 22-11-2018
3914 lượt xem
Hotline: 096.2158.092
Facebook chat