Đăng ngày: 07-08-2020
328 lượt xem
Đăng ngày: 06-08-2020
601 lượt xem
Đăng ngày: 17-07-2020
546 lượt xem
Đăng ngày: 19-06-2020
1028 lượt xem
Giấy decal in mã vạch được phân ra thành nhiều loại khác nhau: giấy decal thường, giấy decal PVC, giấy decal xi bạc, giấy decal bán cảm nhiệt, giấy decal cảm nhiệt trực tiếp, giấy decal remove, giấy decal da bò,giấy decal tem bể....và được cung cấp bởi nhiều nhà sản xuất lớn hiện nay
Đăng ngày: 22-11-2018
1750 lượt xem
Hotline: 0962.158.092 - 0898.314.577
Facebook chat